„Visapusiškai harmoningos asmenybės formavimas per intensyvų ir gilų Aikido techninio arsenalo įsisavinimą, puoselėjant geranorišką atmosferą ir pagarbą partneriui“.
 

Mokykla

Aikido mokykla “Aidas” buvo įkurta 2006 metais norint sudaryti palankias sąlygas tobulėti visiems norintiems praktikuoti Aikido ir besidomintiems Japonijos kultūra. Mokyklos pagrindu tapo grupelė entuziastų praktikuojančių Aikido nuo 1998 metų, o šiuo metu treniruotes vaikų, jaunimo ir suaugusių grupėse veda patyrę mokytojai ir instruktoriai. Mokyklos nariai kasmet dalyvauja tarptautiniuose Aikido seminaruose Lietuvoje ir už jos ribų, Aikido vasaros stovyklose, taip pat įvairiose demonstracijose bei festivaliuose. Reguliariai vyksta stažuotės Aikikai Hombu Dodzio, Tokijus, Japonija. 2013 metais mūsų veikla ir atestacinė sistema buvo oficialiai pripažinta pasaulinio Aikido centro, Hombu Dodzio, Tokijus, Japonija. Aikido mokyklos „Aidas” mokytojų ir instruktorių kvalifikacija yra patvirtinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Aikido mokyklos „AIDAS” narių pareigos:

1. Gerbti Aikido įkūrėją Morichėjų Uesibą ir jo mokymą toje formoje, kurią Jums pateikia jūsų mokytojas.

2. Elgtis taip, kad pratybų metu vyrautų taiki ir harmoninga atmosfera, neužmirštant, kad techniniai įgūdžiai nėra galutinis Aikido tikslas, tai priemonė ugdyti savo dvasią, bei tobulinti charakterį.

3. Atsakyti už tai, kad Aikido technika nebūtų panaudota kito žmogaus pažeminimui nei salėje, nei už jos ribų. Aikidoka savo veiksmuose vadovaujasi kūrimo dvasia, todėl treniruotėse draudžiama varžytis ar kitaip įrodinėti savo pranašumą.

4. Laikytis mokytojo ar instruktoriaus nurodymų ir elgesio taisyklių, nes jų paskirtis – išvengti disharmonijos ir sudaryti visiems vienodas sąlygas tobulėti. Visi asociacijos nariai – tai vieningas kolektyvas, šeima, kur labai svarbi abipusė pagarba ir atsakomybė.

5. Yra sakoma „Tikro mokymo už pinigus nenusipirksi”. Tik savo nuoširdžiu darbu treniruočių metu, dalyvavimu bendroje veikloje ir entuziazmu Jūs galite atsidėkoti už gautas žinias.