9 KIU

1. POZICIJOS
kamae (hidari; migi)
seiza

2. UNSOKU – TAI SABAKI
kaiten
tenkan
irimi tenkan
tsugi ashi
shikko

3. UKEMI
hanten ukemi
mae ukemi

4. SUWARI WAZA
kata dori – ikkyo
ryokata dori – kokyu nage

5. TACHI WAZA
shomen uchi – irimi nage
avasate kote-gaeshi
katate dori – kokyu nage

6. SUDZI (iki 10)