6 KIU vaikams ir jaunimui

1. SUWARI WAZA
kata dori – ikkyo
shomen uchi – ikkyo
ryote dori – kokyu ho

2. TACHI WAZA
shomen uchi – ikkyo
shomen uchi – irimi nage
kosa dori – ikkyo
kosa dori – irimi nage
kosa dori – kote-gaeshi
kosa dori – shiho nage
katate dori – shiho nage
katate dori – kokyu nage(3 variantai)
ryokata dori – kokiu nage
tsuki – kote-gaeshi

3. BOKEN
Suburi