Parama

Mieli tėveliai ir asociacijos nariai,

Prašome paremti mūsų visuomeninę organizaciją, skiriant 2% išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per kalendorinius metus. Kiekvienas darbuotojas kas mėnesį iš savo atlyginimo į biudžetą perveda 15% fizinių asmenų pajamų mokesčio. Surinktos įmokos yra skirstomos įstatymo nustatyta tvarka. Dabar Jūs galite pasirinkti, kokioms nevyriausybinėms (nepelno siekiančioms) ar biudžetinėms organizacijoms skirti 2% šio per metus sumokėto mokesčio. Informuojame, kad pagal finansų ministerijos viršininko 2003-02-07 įsakymą Nr. V-45 nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui t. y. 2012 metams, iki 2013 m. gegužės mėn. turi teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą pervesti 2% pajamų mokesčių sumos Lietuvos vienetams, turintiems teisę gauti paramą. Teisė gauti paramą Aikido AIKIKAI asociacijai „AIDAS“ yra suteikta (www.vmi.lt skyrius „Paramos gavėjų duomenys“). Nutarę paremti mūsų organizaciją, užpildykite PRAŠYMO FR 0512 formą ir iki 2013 05 01 pateikite Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Užpildytą formą galite atsisiųsti ir paštu, o taip pat turite teisę prašymą pateikti voke ir ant užklijuotos linijos pasirašę taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo, per buhalterį pastarajam sutikus. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, duomenys įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukus, nepildytinos eilutės paliekamos tuščios. Prašymo formas galite rasti interneto adresu www.vmi.lt skyriuje „Formos“ surinkę prašymo numerį 0512.
Šiuo metu patogiausia tai padaryti per savo elektroninės bankininkystės sistemą.

Mūsų duomenys:

AIKIDO AIKIKAI ASOCIACIJA „AIDAS“
Įm. kodas: 300956720
Adresas: Didlaukio g. 94 – 15 Vilnius
AB DNB bankas,
A./s. LT324010042403544861

Asociacijai suteiktas paramos gavėjo statusas!

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame, jei nutarėte paremti mūsų organizaciją.